Des d’Esquerra Republicana-Moviment d’esquerres volem aprofitar la innovació per millorar la gestió de la nostra ciutat i en definitiva, la qualitat de vida de les persones.


Aquesta és la filosofia del concepte “ciutat intel·ligent” (o smart city, en anglès) que pretén aprofitar el potencial tecnològic amb l’objectiu de que la ciutat sigui més eficient, tant des d’un punt de vista econòmic, com mediambiental, com des del punt de vista de millorar-ne la convivència i fer-la més amable.


Mataró, ja ha desenvolupat en els últims anys alguns projectes sota aquest concepte de ciutat intel·ligent, i ara es tracta de donar-li un veritable impuls, i que aquest concepte passi de ser en forma de detalls, a una veritable revolució en la gestió municipal.


Per fer-ho, caldrà una inversió econòmica inicial però que a mitjà termini permetrà reduir la despesa pública.
Les noves tecnologies ens aporten solucions en la gestió de molts aspectes de la ciutat: en el mobiliari urbà, els equipaments i el patrimoni; en la recollida de residus; en l’enllumenat públic; en el consum d’energia i aigua; en la mobilitat; etcètera.


A part de totes aquestes millores en molts àmbits de la gestió municipal, amb nombroses aplicacions per a cadascun d’ells, també pretenem facilitar l’ús de les noves tecnologies a la ciutadania, i és per això, que potenciarem que tots els equipaments municipals disposin de connexió wi-fi i crearem una xarxa de punts de càrrega, a la via pública, per als dispositius mòbils.

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament