La creació del Parc Tecnocampus ara fa cinc anys havia de permetre, a banda d’integrar les dues universitats existents aleshores (EUPMT i EUM), la connexió entre el coneixement, l’empresa i el territori.
 
L’Ajuntament ha de tornar a dirigir estratègicament el futur del Parc i recuperar la idea inicial pel qual fou creat, perquè es creïn veritables sinergies entre la ciutat, la universitat i les empreses situades al mateix Tecnocampus.
 
Els ciutadans que no hi tenen una vinculació directa (és a dir, a banda dels que en són estudiants o que hi tenen la seu empresarial) no senten el Tecnocampus com a propi, i en aquest sentit és imprescindible buscar els mecanismes perquè la ciutadania es pugui servir d’aquest centre per altres finalitats que no siguin estrictament les estudiantils i empresarials, i així quedi integrat en el conjunt d’equipaments municipals i com a espai públic i de coneixement de la ciutat.
 
És per tot això que des d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres pensem que s’han d’impulsar accions per aconseguir que la ciutadania senti el Tecnocampus com una veritable universitat de Mataró:
 
  1. Planificar activitats culturals, infantils, esportives que integrin el Parc Tecnocampus dins l’oferta d’oci mataronina, aprofitant l’espai públic del mateix.
 
  1. Promoure activitats de tot tipus que enllacin el Parc Tecnocampus, el Parc de Mar i el Passeig marítim.
 
  1. Promoure activitats juvenils que permetin revitalitzar el Parc fora dels horaris lectius, especialment en caps de setmana o en períodes de vacances.
 
  1. Obrir les sales d’estudi del centre universitari a tots els estudiants de la ciutat, amb una àmplia obertura pel que fa als horaris.
 
  1. Potenciar l’auditori i la sala foyer del centre de congressos perquè la ciutadania els identifiqui com a espais per a possibles activitats.
 
  1. Potenciar activitats que apropin el coneixement resident al Tecnocampus al major nombre de ciutadans i ciutadanes amb accions com:
 
  1. Una programació cultural i acadèmica com a enrequiment col·lectiu
 
  1. Una programació de formació no reglada i continuada que fomenti el reciclatge.
 
  1. Una millor interrelació entre el TCM i els centres educatius, que permeti oferir serveis des del TCM a les diferents entitats educatives i treballar programes conjunts.
 
  1. Una política d’assessorament en la creació de microempreses i en noves fórmules d’autoocupació i coworking.

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament