Des d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres pensem que l’eix de l’acció política des de l’Ajuntament de Mataró es basa en el benestar de la ciutadania i es sustenta sobre uns principis d’universalitat en el dret d’accés als serveis socials i de participació.

La col·laboració de l’Ajuntament, els ciutadans, empreses i associacions, és fonamental per aconseguir que tots els qui vivim a Mataró tinguem les mateixes oportunitats.

En un entorn on la crisi afavoreix l’existència de les desigualtats, des de l’Ajuntament invertirem en les persones. El millor rendiment és aconseguir que ningú quedi enrere en el progrés de Mataró, i ho farem treballant conjuntament amb les entitats i associacions que treballen en el Tercer Sector.
 
Pensem que en aquest moment, és fonamental que hi hagi acords de ciutat, especialment en l’àmbit de l’acció social, de la mateixa manera que n’hi ha d’haver també en matèria d’ocupació i de nova ciutadania.
 
D’entre moltes propostes en matèria d’acció social, en destaquem aquestes:

  1. Coordinar les accions socials de manera prioritària i transversal, i en aquest sentit constituir una Primera Tinença d’Alcaldia d’Acció Social que denoti la importància de les polítiques en aquest àmbit. I així, liderar actuacions transversals i integrals de totes les regidories (habitatge, salut, ocupació, educació…) per combatre les situacions de pobresa.
 
  1. Desenvolupar, consensuadament entre l’Administració i el teixit associatiu local, el Pla d’Inclusió Social que situï les polítiques de prevenció de l’exclusió social al centre de les polítiques municipals.
 
  1. Tendir a la justícia, la simplificació i l’equitat del sistema fiscal municipal, amb la introducció de mecanismes que reparteixin la càrrega fiscal en funció de la capacitat de pagament i econòmica. En aquest sentit, utilitzarem mecanismes com ara les subvencions i exempcions per a determinades situacions personals o familiars (desnonaments o situacions de pobresa extrema). Complementàriament, es continuarà promovent la tarificació social a les taxes i preus públics per accedir als serveis públics.
 
  1. Incrementar la xarxa de serveis i equipaments socials destinats a la infància i l’adolescència des d’una vessant de prevenció, detecció i protecció de situacions de fragilitat social, maltractament, negligència, conductes de risc... En aquest sentit, crear nous centres oberts, com els que ja hi ha a Rocafonda i el Pla d’en Boet, a d’altres barris de la ciutat, i reforçar els tallers d’habilitats socials existents.

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament