Des d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres reivindiquem l’espai públic, com a punt de trobada principal dels ciutadans, un espai públic que ha de ser un àmbit de tolerància i d’aprenentatge constant, presidit per la cultura del respecte a les persones i a l’entorn.


La convivència és fonamental per concebre l’espai cívic equilibrat; l’actitud cívica i l’espai compartit són inherents a l’actual estat del benestar.


Des de l’Ajuntament cal potenciar aquests valors de civisme però alhora donar solucions als problemes derivats d’aquestes actituds incíviques.
 
  1. Comprometre els mataronins en la necessitat de mantenir els carrers, places i platges en un correcte estat de neteja, perseguint el mal ús dels contenidors, l’escampadissa de fulls de publicitat o d’altres, i el deixar al carrer les deposicions d’animals domèstics.
 
  1. En aquest sentit, pensem que molts d’aquests problemes de neteja són solucionables, també, fent una bona gestió dels residus, aprofitant tot allò que ens aporten les noves tecnologies per controlar l’estat dels contenidors, del mobiliari urbà….
 
  1. Habilitar espais a tota la ciutat, com ara cartelleres i d’altres elements, per facilitar l’exposició dels cartells de les activitats que es fan a la ciutat i per a poder realitzar grafits, evitant així la proliferació indiscriminada d’aquests elements que acaben malmetent la imatge de la ciutat.
 
  1. Impulsar mesures que facin compatibles les activitats d’oci nocturn amb el descans de les persones.
 
  1. En aquest sentit, es podria recuperar el mapa sònic de la ciutat per detectar les zones amb més problemàtiques en quant a soroll.
 
  1. Fomentar que la Policia Municipal actuï també com a policia mediambiental, per controlar i evitar el deteriorament de l’entorn urbà, vetllant per l’estat de la via pública també quan no hi ha circulació. L’estat del paviment i de les incidències que dificulten la circulació de vehicles i vianants s’han de convertir en tasques de supervisió regular.
 
  1. Desenvolupar programes de mediació i resolució de conflictes per a la policia, assistents socials, ensenyants i educadors.
 
  1. Potenciar els cursos de formació com a substitutius de sancions per actes incívics lleus.

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament