Des d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres tenim molt clar que les Teconologies de la Informació i la Comunicació (TIC) són una eina per modernitzar l’Ajuntament i permeten incrementar-ne l’eficiència, de manera que impliquen una millora de la qualitat en la prestació dels serveis públics i un apropament a la ciutadania.
A part, aquestes TIC han de facilitar la concepció de l’Ajuntament com a govern obert, un concepte que engloba diversos eixos:
 
Transparència: definir el pla de transparència municipal que ha de ser full de ruta d’actuacions i objectius. En aquest pla, cal fer especial èmfasi en la transparència en el processos de compra pública a través de les TIC.
Participació: les eines TIC tenen un paper fonamental en aquest àmbit, i poden ajudar molt per assolir la codecisió de la població.
Dades obertes: idea orientada a que la ciutadania pugui accedir a tota la informació municipal, però també a fomentar activitat econòmica mitjançant l’explotació de les dades.
Eficiència: canvis normatius i de processos que permetin avançar cap a un Ajuntament on tots els tràmits es puguin fer fàcilment i d'una manera electrònica, orientada a la màxima agilització dels tràmits de ciutadans i empreses.
Relació amb el ciutadà: transformar en el model de relació amb el ciutadà i passar a tenir una visió integral i proactiva de la relació ciutadà-Ajuntament mitjançant els mecanismes que proporcionen les TIC.
 
En aquest sentit, una de les propostes clau per aconseguir aquesta concepció com a govern obert, basada en els eixos anteriors, és:
 
Crear una nova pàgina web municipal (www.mataro.cat) entenedora i adequada, des de tots els àmbits, a la realitat actual.
 
Una web que ha de ser visualment atractiva i que faciliti, així, l’accés de tota la ciutadania a qualsevol de les informacions i serveis que s’hi ofereixin, i que aprofundeixi en la interacció amb el ciutadà.
 
Aquesta pàgina web contindria les pàgines existents de les diferents temàtiques municipals amb identitat pròpia, com per exemple la web culturamataro.cat, i en crearia de noves, com podria ser una web dedicada a l’activitat esportiva local (esportsmataro.cat), una web de turisme (turismemataro.cat), entre d’altres.
 
A més a més, aquesta pàgina web, tindria un espai per a la relació directa del ciutadà amb l’Ajuntament mitjançant la creació de la carpeta ciutadana, on s’hi podria trobar tota la informació relativa a aquesta interacció (peticions, multes, impostos, gestions, etc.), de lliure consulta per a l’usuari.

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament